Rijkswaterstaat

Fred van der Heijde, functioneel beheerder van het Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat: "Van blauwdruk naar live in een half jaar. En op kleine details na, foutloos. Petje af!"

Per 1 juli 2010 is binnen Rijkswaterstaat het Learning Management System (LMS) live gegaan. Het LMS is geïmplementeerd op basis van Class.

Het systeem wordt als aanwinst ervaren door zowel Rijkswaterstaat als de opleidingenleveranciers van Rijkswaterstaat. Deze laatsten hebben een belangrijke rol in het LMS gekregen, waarmee de binding met opdrachtgever Rijkswaterstaat sterk verbeterd is. Co-sourcing is de achterliggende gedachte, waarbij outsourcing gepaard gaat met door beide partijen onderschreven en gedeelde verantwoordelijkheden.

Tot medio 2010 was het LMS binnen Rijkswaterstaat hoofdzakelijk gericht op het publiceren van maatwerkopleidingen en het genereren van inschrijvingen en uitnodigingen daarvoor. Het nieuwe LMS op basis van Class voorziet onder andere in een zogenaamd vendorportaal waarmee Rijkswaterstaat online data en offertes voor uitvoeringen bij haar leveranciers (vendors) kan uitvragen. De leveranciers kunnen op hun beurt via de digitale terugweg, de door hen geplande data en locaties en de daarmee gemoeide kosten weer bij Rijkswaterstaat indienen. Bij goedkeuring van een offerte volgt publicatie van de cursusdata op het leerportaal voor de medewerkers. De geoffreerde kosten vinden hun weg naar het facturatieprogramma. Rijkswaterstaat heeft haar leveranciers via eerder uitgevoerde aanbestedingen gecontracteerd. In dat contract zijn prijsafspraken, werkwijzen en verantwoordelijkheden in een bovenliggend, schriftelijk contract vastgelegd.

Ter completering worden ook de facturatiestromen door het aan het LMS gekoppelde facturatiesysteem ondersteund. Rijkswaterstaat zet volgens eigen zeggen, mede door deze toepassing een volgende stap in het volwassen worden van het Corporate Learning Centre Rijkswaterstaat.

 

In het eerste jaar na livegang heeft Rijkswaterstaat met behulp van Class maar liefst 25% bespaard op het totale opleidingsbudget.