28-01-2020 / nieuws /
Subsidieaanvraag mogelijk vanaf 2 maart

Subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Een leven lang leren en ontwikkelen is in het mkb niet altijd gebruikelijk. Bij de kleinere bedrijven ontbreekt het vaak aan tijd, geld of kennis om medewerkers hierin te begeleiden. Zonde, omdat scholing en ontwikkeling belangrijk zijn om te zorgen dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven en hun werk interessant blijven vinden.

SUBSIDIEREGELING SLIM

Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb stimuleren.

Mkb’ers kunnen tussen 2 maart en 31 maart 2020 een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is €48 miljoen beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) MBO-opleiding te laten volgen. Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot € 25.000. In september volgt een tweede openstelling.

WILT U OOK EEN LEERRIJKE WERKPLEK VAN UW ONDERNEMING MAKEN?

Ga naar de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor meer informatie over het aanvragen van subsidie.

Ali el Abdi
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Ali el Abdi 06 - 46 30 67 83