12-10-2020 / nieuws /
SER kennisdocument

Regie op je loopbaan en ontwikkeling

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een kennisdocument uitgebracht over eigen regie op loopbaan en ontwikkeling. De centrale vraag daarbij is: Hoe stimuleer je als werkgever jouw medewerkers om eigen regie te nemen in hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling? 

De wereld verandert razendsnel. Door technologische ontwikkelingen en digitale transformaties worden banen anders ingevuld of verdwijnen. Ook de huidige coronacrisis vraagt om een andere manier van werken. Werknemers moeten zich voortdurend blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Verandering van werkzaamheden en omgevingsfactoren zoals thuiswerken vraagt om andere vaardigheden en competenties. Door banen die verdwijnen is omscholing naar een andere functie of beroep onvermijdelijk. Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust worden van deze veranderingen. Zelf regie nemen om te werken aan hun loopbaan en ontwikkeling. Zo blijven ze nu en in de toekomst inzetbaar op de arbeidsmarkt.

 

Hoe stimuleer je als werkgever dat medewerkers zelf regie nemen? De SER legt dit uit aan de hand van drie knoppen: richting, ruimte en ruggensteun.
 

1. Richting (informeren en stimuleren)

Geef werknemers richting door transparant te zijn over het bedrijfsbeleid en personeelsbeleid. Neem je medewerkers mee in veranderingen die gaande zijn en bied ze een houvast door tijdslijnen, concrete voorbeelden en campagnes. Door richting te geven creëer je bewustwording en krijg je medewerkers in beweging. Niet iedereen komt heel eenvoudig in beweging. Iedereen heeft hierin andere behoeften en andere wijze van stimulering nodig. Maar wat voor alle medewerkers geldt: zij moeten zélf het inzicht krijgen hoe en in welke richting ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. De werknemer moet eigenaar worden van zijn eigen ontwikkeling. Als werkgever kun je dit stimuleren door voorlichtingscampagnes, workshops, loopbaanbegeleiding of tools zoals talentscans, loopbaantests aan te bieden.


2. Ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren)

Zijn de medewerkers eenmaal in beweging, geef ze dan ook de ruimte om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kun je als werkgever doen door ruimte te bieden om de werksituatie en processen anders in te richten (starten met Agile werken bijvoorbeeld). Het is hierbij van belang dat je duidelijke kaders biedt. Tot hoever mag de verandering gaan? Welk budget is hiervoor beschikbaar? Zorg als werkgever ook voor uitdagend werk en gevarieerde taken. Komt een medewerker door de inzichten tot de conclusie dat zijn huidige functie niet meer passend is? Zoek dan samen naar een rol/functie die aansluit bij de talenten van de medewerker.

Andere manieren om ontwikkeling te stimuleren zijn het beschikbaar stellen van een ontwikkelbudget al dan niet gecombineerd met ontwikkeltijd en een platform dat medewerkers faciliteert bij hun persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan een leerplatform met de volgende functionaliteiten:

  • Portfolio dat inzicht biedt in je ervaring, behaalde certificeringen en je eigen vaardigheden en competenties
  • Een persoonlijk ontwikkelpad (POP) om je persoonlijke ontwikkeling vast te leggen
  • Leerpaden die inzicht bieden welke vaardigheden en competenties er nodig zijn voor doorontwikkeling of switch naar een andere functie
  • Passend leeraanbod (alle vormen van leren, van klassikaal tot microlearning, van assessments tot talentsscans) 
  • Coaches, buddy’s en experts die je ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling
  • Kennisdeling en samenwerking met collega’s

3. Ruggensteun (vertrouwen geven)

Nu de medewerker aan de slag is met zijn loopbaan en ontwikkeling, is het belangrijk dat je als werkgever een positieve leercultuur waarborgt. Zorg voor een veilige omgeving met leiders die vanuit een coachende rol de medewerkers ondersteunen in hun ontwikkelproces. Daarnaast kan een intern netwerk van coaches, buddy’s en loopbaanbegeleiders helpen ter ondersteuning van het proces. Een duidelijke gesprekscyclus zorgt ervoor dat er ruimte is om de ontwikkeling te bespreken en de medewerkers te motiveren door het geven van feedback. Zorg ook voor voldoende momenten voor zelfreflectie van de werknemer. 

Vanuit onze visie “Een wereld waarin iedereen zelf regie voert over eigen ontwikkeling en zichzelf overtreft”  helpen wij jouw organisatie graag verder om jouw medewerkers te stimuleren te werken aan hun eigen ontwikkeling. 

Jessica Heeren
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Jessica Heeren 06 - 22 74 81 78