05-03-2020 / nieuws /
Samen bijdragen aan groei van organisaties

3 L&D thema's centraal in 2020

Elke dag zijn wij met veel plezier met ons vak bezig. Een bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van prachtige organisaties, daar komen wij graag voor in beweging!

 

Het is onze taak als opleidingsintermediar om de ultieme match te maken tussen vraag & aanbod. Wij werken voor verschillende grote opdrachtgevers die gebruikmaken van onze kennis en expertise om leervragen in hun organisatie te verbinden met concrete leerinterventies. Dit doen wij enerzijds via het aanbod dat beschikbaar is via de catalogussen (open aanbod / open rooster) en anderzijds via advisering en vorming van maatwerktrajecten.

ONZE AANPAK IN 2020

De afgelopen periode hebben we verschillende nieuwe opleidingsaanbieders mogen verwelkomen in ons netwerk. We werken nu samen met ruim 350 Preferred Suppliers en bieden zo'n 60.000 opleidingsinterventies aan. In dit aanbod zien we een goede geografische spreiding terug evenals aanbod op verschillende (gespecialiseerde) thema's, afgestemd op een (specifieke) doelgroep. 

MATCHMAKER

Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten werken wij nauw samen met onze leveranciers. Hoewel wij zelf veel kennis en ervaring in huis hebben, kunnen (en willen) we dit niet alleen doen! 

 

Heeft een van onze opdrachtgevers een maatwerkaanvraag? Dan geven we ons gehele netwerk de kans om in aanmerking te komen voor de opdracht. Zo behouden we onze onafhankelijkheid en stimuleren we onze leveranciers om met passende leerinterventies te komen. Indien de leervraag dusdanig specifiek is dat we geen passend aanbod binnen ons bestaande netwerk kunnen vinden, dan zetten we de vraag breder uit.

FOCUS OP 3 L&D THEMA’S IN 2020

Gedurende dit jaar stellen wij drie L&D thema`s centraal. Op basis van trends, ervaring en ontwikkeling adviseren wij onze opdrachtgevers om hier (meer) invulling aan te geven en komen we met een concreet voorstel van leerinterventies. Hierbij geven we onze leveranciers en hun aanbod graag een podium. Hoe dit podium wordt ingevuld? Dat bepalen we altijd samen met onze leveranciers. Eveneens bieden wij onze opdrachtgevers de ruimte om invulling te geven aan deze aanpak om zo ook andere organisaties te inspireren.

 

De onderstaande thema`s vormen dit jaar onze leidraad om leuk, ludiek, nieuw en verrassend aanbod aan onze opdrachtgevers voor te stellen. Uiteraard blijven we leerwensen die niet vallen binnen onderstaande thema`s ondersteunen.

Momenteel zijn we druk aan de slag met het eerste thema: 21st Century Skills.

THEMA 21ST CENTURY SKILLS

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Meer mensenwerk wordt gedaan door machines en bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen en werknemers hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Om mee te blijven doen is het key voor organisaties om op tijd in te spelen op deze ontwikkelingen en hun organisatie hierop voor te bereiden. 

 

21st Century Skills is een verzamelterm voor een aantal competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Denk hierbij aan vaardigheden als: kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren, media wijsheid, ICT–(basis)vaardigheden en sociale & culturele vaardigheden.

 

Samen met ons netwerk van preferred suppliers en opdrachtgevers geven wij invulling aan de thema`s. Door in te spelen op trends in de markt en daarbij onze krachten te bundelen helpen we organisaties en hun medewerkers succesvol te zijn.

MEER WETEN OVER HET THEMA 21ST CENTURY SKILLS?

Houd onze website in de gaten en volg ons op LinkedIn,  Twitter of Facebook. Of neem contact met ons op!

Jennifer Seldenrijk
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Jennifer Seldenrijk 06 - 30 39 25 87