21st Century Skills

Laat medewerkers ook in de samenleving van de toekomst optimaal functioneren

De maatschappij is in beweging. Waar je ook kijkt, je voelt het, je merkt het overal. Door de technologische ontwikkelingen verandert onze samenleving van een industriële - naar een kennis- en netwerksamenleving. Computers worden steeds intelligenter, grenzen vervagen en informatie is op elk moment beschikbaar voor iedereen. 

 

Binnen organisaties veranderen functies, taken en verantwoordelijkheden. Repetitieve en routinematige werkzaamheden, uitgevoerd door medewerkers worden steeds vaker (volledig) overgenomen door computers. Deze beweging zal zich in elke branche, in elke organisatie verder ontwikkelen de komende jaren. Banen verdwijnen en van werknemers wordt verwacht dat zij een unieke toegevoegde waarde leveren. Dat zij bezig zijn met complexe taken, doelen stellen, problemen oplossen en moeiteloos samenwerken met een grote verscheidenheid aan klanten en collega`s.

 

“21st Century Skills” is een verzamelterm voor een aantal competenties die belangrijk zijn in de huidige samenleving. Denk hierbij aan vaardigheden als: kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren, media wijsheid, ICT–(basis) vaardigheden en sociale & culturele vaardigheden.

Ver van je bed show

“Nee dat speelt (nog) niet in mijn organisatie” – is iets wat we nog regelmatig horen van onze klanten als we hen spreken over het thema 21st Century Skills. En dat is ergens ook logisch, want het thema lijkt nog zo ongrijpbaar of niet concreet.Aan de ene kant vraag dit thema om vernieuwde leerinterventies die gericht zijn op ‘hard skills’, namelijk kennis over gebruik en inzet van ICT-middelen. Anderzijds zien we vanwege de verschuiving van industriële naar kennissamenleving de behoefte om uit te blinken in de ‘soft skills’. De essentie van dit thema is om organisaties en (nieuwe) werknemers voor te bereiden op de dag van morgen. Ligt jouw organisatie hiervoor al op schema?

UNIEKE LEARNING EXPERIENCE

Naast het belang om ruimte te maken voor de (door)ontwikkeling van 21st Century Skills in (bestaande) leerprogramma`s, zien we ook dat de manier waarop mensen leren verandert. Ontwikkelingen in de learning sciences wijzen op het belang van leerling-georiënteerd onderwijs. Medewerkers moeten actiever betrokken worden bij hun eigen leerproces. Daar waar iedereen eerst exact hetzelfde leerprogramma kreeg voorgeschoteld, wordt het aanbod steeds meer op maat. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en bepaalt wat, waar, wanneer en hoe hij leert. Er zijn meerdere wegen naar Rome, er zijn meerdere wegen die zorgen voor een unieke leerervaring. Uiteindelijk leidt dit tot medewerkers die klaar zijn voor de toekomst en zich de set aan 21st Century Skills eigen hebben gemaakt.

 

Blog Jennifer Seldenrijk: 
21st Century Skills: hoe wendbaar is jouw organisatie

 

Artikel:

3 L&D thema's centraal in 2020

 

Replay webinar:

Webinar 21st Century Skills - bekijk de replay

Wil je meer weten over dit onderwerp?
Bel Jennifer Seldenrijk
06 - 30 39 25 87Abonneren
op nieuws?